Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės » Tvarkos
 

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas.

Vaikų priėmimo tvarka į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (galioja iki 2020-08-31)

Centralizuoto vaikų priėmimo į Vilniaus rajono  savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo grupes  organizavimo tvarkos aprašas (įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.)