Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės » Tvarkos
 

Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą tvarkos aprašas.

Vaikų priėmimo tvarka į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.